Apache Rewrites

Najdete tu užitočné príklady.
Rewrity zapíname direktívou RewriteEngine on a za nou nasledujú už samotné rewrites.

Apache Rewrites Priklady

Trik pre "pekne URL"

Prepisujeme všetko za lomítkom na index.php.

RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_URI} (.*)
RewriteRule (.*) index.php$1 [L,QSA]


Zmena umistnenia súboru

Zistíme,či daný súbor existuje, a ak nie,presmerujeme ho na iný adresár.

RewriteEngine on
RewriteCond /var/www/example.com/www/htdocs/images/%{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule .* http://examples.com/media%1


Prepis z jednej domény na druhú

Často sa stane, že na jeden virtuálhiost smeruje viacero domén. Prepisujeme doplnkové domény na hlavnu doménu.    RewriteEngine On

    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?another-example\.com$ [NC]
    RewriteRule (.*) http://www.example.com$1 [R=permanent,L]


Prepisujeme z http na https


   RewriteEngine On
   RewriteRule ^/phpmyadmin(.*) https://example.com/phpmyadmin$1 [L,R]

Personal Tools