Cron Howto

Cron je démon, ktorý v operačných systémoch na bázi Unixu automaticky spúšta v určitý čas nějaký príkaz resp. proces (skript, program a pod.).


tips.jpg Do cronu môžete pridať script naprogramovaný v akomkoľvek jazyku. Dajte si však pozor aby mal(danný script) vždy správne práva pre spuštanie pod danným uživatelom.
Ďaľším častým problémom je spuštanie v správnom adresáry. Dajte pre commad „cd /var/tvoj-adresar“ a tvoj problém je vyriešený.


Crontab

Crontab je unixový príkaz nastavující cron.


[root@example.cz ~]# crontab -e Pomucou príkazu crontab -e sa editujú záznamy cronu. Edituje sa pomocou editori vi, takže možete použit príkazy, ktoré sme sa naučili v vi howto.
[root@example.cz ~]# crontab -l Príkaz zobrazi existujúce záznami cronu.
[root@example.cz ~]# crontab -r Odstraní záznam z cronu.

Súbor crontabu
* * * * * /root/mojsuperscript 

- - - - - 

| | | | | 

| | | | +----- den v týdnu (0 - 6) (Neděle=0)

| | | +------- měsíc (1 - 12) 

| | +--------- den v měsíci (1 - 31) 

| +----------- hodina (0 - 23) 

+------------- minuta (0 - 59)

Cron príklady

Niekedy je treba supštať cron napr. každu druhú hodinu alebo každý druhý deň. Tento cieľ dosiahneme syntaxou : */n

Cron spustany kazdu druhu hodinu:

* */2 * * * /root/mojsuperscript 

Cron spustany kazdy treti den:

* * */3 * * /root/mojsuperscript 

Cront spusteni, kazdy den vzdy 14:30:

30 14 * * * /root/mojsuperscript

Personal Tools