LVM

Řízení logických disků, neboli LVM ( zkratka z angl. „Logical Volume Management“ ) je metoda správy diskového prostoru co dává mnohem větší možnosti než konvenční rozdílení pevných disků na diskové oddíly.

Umožňuje přidávat jednotlivá fyzická zařízení nebo diskové oddíly do větších logických skupin svazků. Tyto skupiny lze přidáním, nebo odebráním fyzických zařízení podle potřeby zvětšovat či zmenšovat a za chodu přesouvat uložená data mezi jednotlivými fyzickými zařízeními aniž by bylo nutné běžící systém zastavit.

Diskové oddíly se tvoří teprve v rámci těchto skupin svazků a lze je podle potřeby přidávat, nebo odebírat, podle toho kolik je k dispozici diskového prostoru. Pokud to zvládá souborový systém tak lze rovněž za chodu i měnit jejich velikost.

Řízení logických disků je jen jeden z mnoha způsobů virtualizace diskového prostoru, a je funguje jako vrstva mezi ovladačem pevného disku a operačním systémem.

Základní stavební jednotky se kterými LVM pracuje

  • Physical volume (fyzický svazek) - oddíl na fyzickém disku (např. /dev/hda1), popřípadě celý fyzický disk (např. /dev/hda).
  • Volume group (skupina svazků) - sdružuje jednotlivé fyzické svazky do jednoho celku, nad kterým se definují logické svazky.
  • Logical volume (logický svazek) - je definován uvnitř skupiny svazků a ve výsledku se operačnímu systému jeví jako fyzický disk.

Příklad vytvoření LVM svazku ze tří fyzických disků

  • převedeme fyzické disky na svazky se kterými umí LVM pracovat pomoci prikazu pvcreate:
pvcreate /dev/hda /dev/hdb /dev/hdc
  • seskupíme je do skupiny svazků pomoci prikazu vgcreate:
vgcreate test_vg /dev/hda /dev/hdb /dev/hdc
  • nyní vytvoříme logický svazek jehož velikost bude součtem velikostí všech tří disků, řekněme že byly použity 100GB disky, vytvoříme tedy 300GB svazek pomoci prikazu lvcreate:
lvcreate -L 300000 -n test_lv test_vg
  • ve vzniklém logickém svazku můžeme vytvořit souborový systém a připojit ho k přípojnému bodu:
mkreiserfs /dev/test_vg/test_lv 

nebo

mkfs.ext3 /dev/test_vg/test_lv
  • a nakonec novy scazek namountujeme pomoci prikazu mount
mount /dev/test_vg/test_lv /mnt/data

Práce s LVM svazky

  • Zmenšení logického svazku o 50GB
lvreduce -L -50G /dev/test_vg/test_lv
resize2fs /dev/test_vg/test_lv (EXT2/3)
  • Zvětšíme logický svazek o 50GB
lvextend -L +50G /dev/test_vg/test_lv
resize2fs /dev/test_vg/test_lv (EXT2/3)

Personal Tools