Software Raid v Linuxe - jednoducho a rýchlo

V tejto kapitoli si povime ako vytvárať rôzne levely raidov. Prejdeme „step by step howto“ ako vytvoriť softwérový RAID. Ak sa pokazi disk už v existujúcom poly, je tu pre vás naše Pokazeny disk v RAIDe a jeho oprava. Najpouživanejšie raid levely sú RIAD1 a RAID 5.

Existuje niekoľko druhov RAIDOV:

Raid levels:
raid 0StripeSpojenie 2 diskov
raid 1MirrorMirroring viacerích diskov
raid 5minimalni pocet disku je 3 na vsechny disky se ukladaji data a paritni data se rozkladaji mezi vsechny disky


tips.jpg Softwérovy raid sa robý nad particiamy a nie nad samotnými diskami, preto možeš použiť aj tri rozne disky, ale musíš na nich vytvoriť rovnako velké partície.


Vytvárame raid

Tvorba RAIDu sa skladá s následovných korokov:

  1. Vytvornie n-rovnakćyh partící
  2. Vytvorenie samotného RAIDu
  3. Vytovrenie File Systému (fs) v raide.(Pravdepodobne to bude ext3, alebo RaiserFS)
  4. Na-Mountujeme nový RAID
  5. Kontrola RAIDu


1. Na každom z diskov vytvoríme rovnako veľkú partíciu.
Partíciu vytvárame pomocou commandu fdisk /dev/sda …. /dev/sdx Pre vytváranie RAID použijeme ako „partition's system id“ možnosť fd t.j. „Linux raid auto“.

fdisk /dev/sdb


Command (m for help): n
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Selected partition 1
First cylinder (1-30401, default 1):
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-30401, default 30401):
Using default value 30401

Command (m for help): t
Partition number (1-4): 1
Hex code (type L to list codes): fd

Command (m for help): w

2. Vytvoríme samotný RAID


Samotný RAID tvoríme pomocou commandu mdadm


Raid 0

mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sda1 /dev/sdb1


Raid 1

mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sda1 /dev/sdb1

Raid 5

mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1

Vznikol nám novy „device“ /dev/md0

Po vytvoreni raidu JE NUTNE pustit:

mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm.conf


3. Vytvoríme filesystem na RAID-e


Vytvorit FS:

mkfs.ext3 /dev/md0


Pri vatčších diskoch ešte zmeníme veľkosť prietoru alokovaného pre roota:


tune2fs -r 251742 /dev/md0


4. Namoutujeme RAID

mount /dev/md0 /storage

5. Kontrola raidu

Informacie o RAID-och nájdeme v súbore /proc/mdstat .
RAID sa po vytvorení bude ešte nejakú chvílu synchronizovať. Táto informácia je taktiež v tomto súbore.

cat /proc/mdstat 

Personal Tools