XEN

V tejto kapitole si ukážeme ako vytvárať novy vyrtualny server a ako spravovať už existujúce.

warrnings.jpg Pozor, ked chces používať XEN, musíš mať jadro skompilovane s podporov XEN-u

XEN novy server

Nový XEN server vytvoríme pomocou príkazu virt-install. Najskor si stiahni ISO distribúcie ktorú chces na server inštalovať. Ak tam chceš dať OS Windos, vytvor si ISO súbor z inštalačného CD, ako na to zistíš v vytvarame IS v linuxe

[root@example.cz ~]# virt-install 
Would you like a fully virtualized guest (yes or no)?  This will allow you to run unmodified operating systems. no
 What is the name of your virtual machine? JMENO       
 How much RAM should be allocated (in megabytes)? 256
 What would you like to use as the disk (file path)? /var/virtual/JMENO
 How large would you like the disk (/var/virtual/JMENO) to be (in gigabytes)? 10
 Would you like to enable graphics support? (yes or no) no
What is the install location? /usr/src/CentOS-5.2-i386-bin-DVD.iso
 

Starting install...

Pokracovat jako na klasickym HW

Use full:

xm list – list all domain running on server

xm top – top like list

xm create domain – strup th domain

Mozem alebo musis instalovat z: http://ftp.sh.cvut.cz/MIRRORS/centos/5.2/os/x86_64/ to jest netinstall

Varianta 2:

 virt-install -n db01-iweb  -r 512 -f /var/virtual/db01-iweb -s 30 --nographics -l http://ftp.sh.cvut.cz/MIRRORS/centos/5.2/os/x86_64/ -p

Remove XEN Domain

xm --list
xm destroy dom0
rm -f /path/to/images/dom0
rm -f  /etc/xen/dom0

Personal Tools