YUM

Co je YUM?

YUM je správce balíčků v Red Hat based distribucich. YUM poskytuje podobné služby jako třeba APT v distribuci Debian. Provádí indexaci balíčků a ukládá jejich metadata (například informace o závislostech) do zvláštních souborů. Klienti si potom mohou tyto soubory stahovat a na základě nich se rozhodovat, které balíčky je třeba stáhnout pro upgrade, případně při instalaci nových balíčků zároveň doinstalovat i potřebné závislosti.

Pouziti

Instalace baliku:

yum install <jmeno baliku>


Vypsani nainstalovabych baliku:

yum list installed 


Odinstalovani baliku:

yum remove <jmeno baliku>

Pridani Repozitare

Je potreba vytvorit soubor v adresari “/etc/yum.repos.d“ a soubor musi mit priponu .repo

cat /etc/yum.repos.d/mojerepository.repo
[Moje repository]
name=CentOS-$releasever - Private
baseurl=http://repository.mydomain.cz/repo/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1


Personal Tools