Mysql Dump

Dumpovať v MySQL je sposob ako vytvárať zalohy a prenášať databazy medzi servrami.

Príklady MySql Dump

Jednoduchý Dump


mysqldump -uroot -pTvojeTajenHeslo tvoja_super_databaza    > tvoja_super_databaza.sql


warrnings.jpg Dumpy sa defaultne nerobia s procedúrami, preto ak máš v databaze procedúry musíš pridať –opt –routines


Dump s procedúrami a rutinamy

mysqldump -uroot -pHeslo tvoja_databaza  --allow-keywords --quote-names --opt --routines > tvoja_databaza.sql


Dump bez dát, iba štruktúra

mysqldump -uroot -pheslo tvoja_super_databaza  --no-data  > tvoja_super_databaza.sql


Dump s informáciou, kedy bol vykonaný. Vhodné hlavne pri zálohach


mysqldump -uroot -pheslo tvoja_super_databaza  --no-data  > tvoja_super_databaza.sql

Personal Tools