Hosts vo Windows

Host vo windows sa nastavujú v súbore :

c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts


Hosty pridávame vo formáte:

ipadresa host


napr.:

208.77.188.166 example.com www.example.com
88.77.188.166 domena.com www.domena.com

Personal Tools